Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
New European Bauhaus

Υλοποίηση

Fostering a growing movement

The New European Bauhaus translates the European Green Deal into a tangible, positive experience in which all Europeans can participate and progress together.

By creating bridges between different backgrounds, cutting across disciplines and building on participation at all levels, the New European Bauhaus inspires a movement to facilitate and steer the transformation of our societies along three inseparable values:

 1. sustainability, from climate goals, to circularity, zero pollution, and biodiversity
 2. aesthetics, quality of experience and style, beyond functionality
 3. inclusion, from valorising diversity, to securing accessibility and affordability

The initiative's approach is multi-level from global to localparticipatory and transdisciplinary.

From co-design to the delivery of transformation

Four thematic axes will guide the initiative’s implementation:

 1. reconnecting with nature
 2. regaining a sense of belonging
 3. prioritising the places and people that need it most
 4. fostering long term, life cycle and integrated thinking in the industrial ecosystem

These key themes take inspiration from the views and experiences of thousands of citizens, professionals and organisations across the EU who joined the co-design of the initiative and the open conversation about rethinking the way we live together.

Moving forward, the New European Bauhaus movement will focus on three key interconnected transformations:

 1. of places on the ground
 2. of the environment that enables innovation
 3. of our perspectives and way of thinking

Support framework and calls for proposals

Inspired by the co-design phase, which allowed to further define the concept and priorities for the New European Bauhaus actions, the delivery presents the first elements of a support framework at EU level. The combination of several EU financing instruments with complementary scopes reflects the transdisciplinarity of the initiative.

The Communication presents plans to build on and mobilise EU funds to support pilot projects, explore new avenues and turn the ideas of the New European Bauhaus movement into reality. Through the links below, you will find the different EU funding opportunities supporting the initiative. Several calls (fully dedicated or contributing to the New European Bauhaus) are presented according to the three main types of impact they seek.

places on the ground

Supporting the concrete transformation of the built environment and associated lifestyles at local level

Diffusion of new meanings

Questioning our perspectives and mind-set around the core values of aesthetics, sustainability and inclusion

The Commission will also invite EU Member States to mainstream the New European Bauhaus core values in their strategies for territorial and socio-economic development, and mobilise the relevant parts of their recovery and resilience plans, as well as the programmes under cohesion policy to build a better future for everyone.

Working with the New European Bauhaus Community

The Commission will establish a New European Bauhaus Lab to work with its growing community to co-create, prototype and test the tools, solutions and policy actions that will facilitate the transformation on the ground.

To allow visibility for the change makers, to encourage them to share progress and results, and to foster the engagement of citizens, we will convene a New European Bauhaus Festival for the first time in spring 2022. The first edition of the festival will take place in Brussels and will be organised and financed by the European Commission. Based on this experience, the Commission will draw up a concept for a yearly event that will, ideally, include places in and outside the EU from 2023 onwards.

Next steps

 • Calling on all EU Institutions to promote the debate further across Europe and beyond.
 • Inviting EU Member States to appoint a New European Bauhaus contact to coordinate local efforts and participate in an EU wide informal network to exchange information and experience.
 • Publishing a report on progress in 2022.

Contacts & spread the word!

For press enquiries, please contact: Vivian LOONELAcelia [dot] dejondatec [dot] europa [dot] eu (Célia DEJOND)JRC-Pressatec [dot] europa [dot] eu (JRC-Press[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Stay up to date by subscribing to the New European Bauhaus newsletter

Follow the New European Bauhaus on Instagram and LinkedIn

New European Bauhaus Commission Communication cover
Διαφημιστικό υλικό15 Σεπτεμβρίου 2021
New European Bauhaus Commission Communication

Visuals and messages that you are welcome to use on your website or social media to help spread the word.

Official documents

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα15 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα15 Σεπτεμβρίου 2021
ANNEX 1 - Έκθεση σχετικά με τη φάση του από κοινού σχεδιασμού
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα15 Σεπτεμβρίου 2021
ANNEX 2 - Κινητοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα15 Σεπτεμβρίου 2021
ANNEX 3 - Το οικοσύστημα πολιτικής για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους